AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

vostre nom grup: AIXAA! 3r ESO B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:
http://galeon.com/danisu/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4